Persoonlijke pagina BsGW

Op deze persoonlijke pagina kunt u onder meer snel en gemakkelijk:

- bezwaar maken;
- automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
- kwijtschelding aanvragen;
- een taxatieverslag downloaden.

Voor burgers

U logt in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Klik hiervoor op onderstaande link. U wordt vervolgens doorverwezen naar de beveiligde site van DigiD. Na het inloggen komt u automatisch op de (beveiligde) persoonlijke pagina van BsGW.

Ga naar het inlogscherm voor burgers

Wat is DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.
link naar DigiD

Voor bedrijven en organisaties

U logt in met eHerkenning. Na het inloggen komt u automatisch op de (beveiligde) persoonlijke pagina van BsGW.

Ga naar het inlogscherm voor bedrijven

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunt u als bedrijf inloggen op de persoonlijke pagina van BsGW. Heeft u eenmaal eHerkenning, dan kunt u voortaan één betrouwbaar inlogmiddel gebruiken, waarmee u zich online identificeert bij veel verschillende overheidsdiensten. Het inlogmiddel eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor de persoonlijke pagina van BsGW heeft u niveau EH2+ nodig.
link naar E-herkenning

eIDAS

Click on the link below to login with your European digital identity.

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel
link naar eIDAS